Неделя, 21 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Патронажна грижа + в община Пещера

Проект BG05M9OP001-6.002-0049 „Патронажна грижа + в община Пещера“Съобщение Печат Е-поща
Проекти - BG05M9OP001-6.002-0049

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Община Пещера има удоволствието да Ви покани на встъпителна пресконференция във връзка с Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05M9OP001-6.002-0049-C01 „Патронажна грижа + в община Пещера”, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020г.“ на 18 октомври  2021 г. (понеделник) от 14:00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет – Пещера.
Основната цел на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.
Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 209 999.18 лева лева.
Продължителността на проекта е 13 месеца.

Продължение...
 
Обявление Печат Е-поща
Проекти - BG05M9OP001-6.002-0049

 Във връзка с процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. и изпълнение на проект BG05M9OP001-6.002-0049 „Патронажна грижа + в община Пещера“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 -2020“,
                  
                     OБЩИНА ПЕЩЕРА ОБЯВЯВА
    
 Процедура за подбор и наемане на персонал за предоставяне на услуги за преодоляване последиците от коронавируса в изпълнение на проект BG05M9OP001-6.002-0049 „Патронажна грижа + в община Пещера“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., за следните длъжности:

Продължение...
 
Обявление Печат Е-поща
Проекти - BG05M9OP001-6.002-0049

    Във връзка с процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. и изпълнение на проект BG05M9OP001-6.002-0049 „Патронажна грижа + в община Пещера“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 -2020“,              
                     OБЩИНА ПЕЩЕРА ОБЯВЯВА
    
    Процедура за подбор и  включване на потребители за ползване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги и доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора), заплащането на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги  ( със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора), помощ при текущо почистване на дома на потребителя, поддържане личната хигиена на потребителя, поддържане на социални контакти и др.

Продължение...
 
ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069