Неделя, 21 Юли 2024
Решения ОбС 2019-2023
РЕШЕНИЕ № 624 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

    На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 09.10.2023 год., Протокол № 61

     ОТНОСНО: Избор на временно изпълняващи длъжността Кмет на Кметство с.Капитан Димитриево, във връзка с предстоящите избори за общински съветници и кметове, насрочени за 29 октомври 20223г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 623 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

  На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 09.10.2023 год., Протокол № 61

ОТНОСНО: Избор на временно изпълняващи длъжността Кмет на Кметство с.Радилово, във връзка с предстоящите избори за общински съветници и кметове, насрочени за 29 октомври 20223г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 622 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 26.09.2023 год., Протокол № 60

   ОТНОСНО: Избор на временно изпълняващ длъжността Кмет на Община Пещера, във връзка с предстоящите избори за общински съветници и кметове, насрочени за 29 октомври 20223г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 621 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 26.09.2023 год., Протокол № 60

   ОТНОСНО: Разрешение за допускане на изключение от минималния брой на учениците и утвърждаване на маломерна паралелка в ІІІ клас в ОУ ,,Петко Рачов Славейков" гр. Пещера за учебната 2023/2024 година

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 620 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 26.09.2023 год., Протокол № 60

   ОТНОСНО: Разрешение за допускане на изключение от минималния брой на учениците и утвърждаване на маломерни паралелки в І, ІІ и ІV клас в ОУ ,,Св. Патриарх Евтимий", гр. Пещера за учебната 2023/2024 година

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 619 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 26.09.2023 год., Протокол № 60

   ОТНОСНО: Разрешение за допускане на изключение от минималния брой на учениците и утвърждаване на маломерни паралелки в ІVа, ІVб, Vб и Х клас в СУ ,,Св. Климент Охридски", гр. Пещера, за учебната 2023/2024 година

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 618 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

  На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 26.09.2023 год., Протокол № 60

   ОТНОСНО: Разрешение за допускане на изключение от минималния брой на учениците и утвърждаване на маломерна паралелка в ХІІ клас по професия ,,Биотехнолог", специалност ,,Технология в биопроизводствата" в ПГХВТ,,Атанас Ченгелев" – гр. Пещера, за учебната 2023/2024 година

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 617 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 26.09.2023 год., Протокол № 60

   ОТНОСНО: Даване на съгласие за учредяване на отстъпено право на строеж върху имот общинска собственост, промяна на предназначението му и изграждане на Фотоволтаична електоцентрала върху него.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 616 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 26.09.2023 год., Протокол № 60

ОТНОСНО: Определяне на равностойни имоти от Общински поземлен фонд, които да бъдат предоставяни при спазване на условията на пар. 12 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и Допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (ДВ, бр. 103 от 2020 г., в сила от 4.12.2020 г., изм. и доп., бр. 23 от 2021 г., в сила от 1.09.2021 г.).Даване на съгласие за учредяване на възмездно право на строеж върху имоти – общинска собственост, във връзка с изграждане и експлоатиране на „фотоволтаичен парк и батерии за съхранение на електрическа енергия ", с мощност 40 MW, за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 615 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 26.09.2023 год., Протокол № 60
Относно: Проект за изменение на регулацията за улица от о. т. 193, о. т. 209, о. т. 210, о. т. 211 до о. т. 280 и Озеленяване в кв. 48 по плана на с. Радилово, общ. Пещера.

Продължение...
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 1 от 63


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069