Неделя, 21 Юли 2024

Документи, свързани с договор № BG16RFOP001-2.002-0028-C01 за реализация на проект : “ Повишаване на енергийната ефективност на социални и жилищни сгради, находящи се в гр. Пещера- II“, включващ сградите Дирекция „Социален патронаж“ със звено „Домашен социален патронаж, офиси и кухня“, „Дневен център за деца и младежи с увреждания“, многофамилна жилищна сграда на ул. „Симон Налбант“ 50 и многофамилна жилищна сграда на ул. „Георги Зафиров“ 73“.Съобщение Печат Е-поща
Енергийна ефективност - Пещера-II

Заключителна пресконференция

 

Община Пещера изпълни успешно Административен Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.002-0028-C02 за реализация на проект: „Повишаване на енергийната ефективност на  социални и жилищни сгради,  находящи се в гр. Пещера- II“,  включващ сградите Дирекция „Социален патронаж“  със звено „Домашен социален патронаж,  офиси и кухня“, „Дневен  център за деца и  младежи с увреждания“, многофамилна  жилищна сграда на ул. „Симон  Налбант“ 50 и многофамилна  жилищна сграда на  ул. „Георги Зафиров“ 73“.
 Общата стойност на проекта  е 1 016 655.37лв., който се осъществи с финансовата  подкрепа на Оперативна програма “ Регионално развитие” 2014-2020 г.,  съфинансирана от Европейския съюз  чрез Европейския фонд за  регионално развитие. “
 Обекти на интервенция:
1. Сградите Дирекция „Социален патронаж“  със звено „Домашен социален патронаж,  офиси и кухня“, „Дневен  център за деца и  младежи с увреждания“
- По проекта се поставиха 93 бр. фотоволтаични панели за нуждите на сградата, чрез която центровете в сградата обект на интервенция ще могат да  покрият средно годишно около 70-80 % от електроенергията.
- Община Пещера със собствени средства закупи устройство за изкачване на стълби с цел осигуряване на непрекъснат достъп на лица с увреждания до обекта съгласно изискванията на Наредба №4 от 01.07.2009г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хора с увреждания.
2. Многофамилна  жилищна сграда на ул. „Симон  Налбант“ 50
3. Многофамилна  жилищна сграда на  ул. „Георги Зафиров“ 73“.
По проектите се изпълниха идентични и за двете сгради дейности:
- топлоизолиране на външни стени;
- топлоизолиране на под и на покрива на сградите;
- подмяна на дограмата на сградата.;
- подмяна на  осветителните тела с нежажаема жичка на стълбищните площадки и мазета с енергоспестяващи.;
- осигуряване на непрекъснат достъп на лица с увреждания до обекта съгласно изискванията на Наредба №4 от 01.07.2009г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хора с увреждания.
Дейностите за енергийно обновяване на сградите осигуриха по-добри условия на живот, по-добро качество на въздуха, намаляване на крайното енергийно потребление и редуциране на емисиите на парниковите емисии.

Продължение...
 
Съобщение Печат Е-поща
Енергийна ефективност - Пещера-II

Във връзка с изпълнение на Административен Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.002-0028-C02 за реализация на проект: „Повишаване на енергийната ефективност на  социални и жилищни сгради,  находящи се в гр. Пещера- II“,  включващ сградите Дирекция „Социален патронаж“  със звено „Домашен социален патронаж,  офиси и кухня“, „Дневен  център за деца и  младежи с увреждания“, многофамилна  жилищна сграда на ул. „Симон  Налбант“ 50 и многофамилна  жилищна сграда на  ул. „Георги Зафиров“ 73“ на 29.12.2020 г. ще се проведат събития „Рязане на лента“, както следва:

•от 15.00 часа пред сградата на Дирекция „Социален патронаж“ на ул. „Симон Налбант № 8“;  
•от 15.30 часа на ул. „Георги Зафиров № 73“;
•от 16.00 часа на ул. „Симон Налбант № 50“.

Публичните събития ще се проведат при спазване на противоепидемичните мерки.

Attachments:
Download this file (press.riazane na lenta.doc)press.riazane na lenta.doc[ ]161 Kb
Продължение...
 
Съобщение Печат Е-поща
Енергийна ефективност - Пещера-II

Във връзка с изпълнение на Административен Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.002-0028-C02 за реализация на проект: „Повишаване на енергийната ефективност на  социални и жилищни сгради,  находящи се в гр. Пещера- II“,  включващ сградите Дирекция „Социален патронаж“  със звено „Домашен социален патронаж,  офиси и кухня“, „Дневен  център за деца и  младежи с увреждания“, многофамилна  жилищна сграда на ул. „Симон  Налбант“ 50 и многофамилна  жилищна сграда на  ул. „Георги Зафиров“ 73“ на 29.12.2020 г. от 17:30 часа в залата на Общински съвет - Пещера, ул. „Дойранска епопея“ № 17 ще се проведе публично събитие „Заключителна пресконференция“.

Публичното събитие ще се проведе при спазване на противоепидемичните мерки.

Attachments:
Download this file (press.zakl.preskonferencia.doc)press.zakl.preskonferencia.doc[ ]159 Kb
Продължение...
 
Съобщение Печат Е-поща
Енергийна ефективност - Пещера-II

Във връзка с изпълнение на Административен Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.002-0028-C01 за реализация на проект: “Повишаване на енергийната ефективност на социални и жилищни сгради, находящи се в гр. Пещера- II“, включващ сградите Дирекция „Социален патронаж“ със звено „Домашен социален патронаж, офиси и кухня“, „Дневен център за деца и младежи с увреждания“, многофамилна жилищна сграда на ул. „Симон Налбант“ 50 и многофамилна жилищна сграда на ул.„Георги Зафиров“ 73“ на 12.09.2019г. се проведоха официални мероприятия „Първа копка“ на следните адреси:

  • 17:00 часа местно време на адрес: гр. Пещера, ул. Симон Налбант“ №8, пред сградата на Дирекция „Социален патронаж“.;
  • 17:30 часа местно време на адрес: гр. Пещера, ул. Симон Налбант“ №50 ;
  • 18:00 часа местно време на адрес: гр. Пещера ул. Георги Зафиров“ № 73.
 
Съобщение Печат Е-поща
Енергийна ефективност - Пещера-II

Във връзка с изпълнение на Административен Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.002-0028-C01 за реализация на проект: „Повишаване на енергийната ефективност на  социални и жилищни сгради,  находящи се в гр. Пещера- II“,  включващ сградите Дирекция „Социален патронаж“  със звено „Домашен социален патронаж,  офиси и кухня“, „Дневен  център за деца и  младежи с увреждания“, многофамилна  жилищна сграда на ул. „Симон  Налбант“ 50 и многофамилна  жилищна сграда на  ул. „Георги Зафиров“ 73“ на 28.05.2019 г. от 17:30 часа в залата на Общински съвет - Пещера, ул. „Дойранска епопея“ № 17 ще се проведе публично събитие „Встъпителна пресконференция“.

Attachments:
Download this file (press.vstap.preskonferencia.doc)Пресконференция[ ]160 Kb
 
Съобщение Печат Е-поща
Енергийна ефективност - Пещера-II

На 05.03.2019г. Кметът на Община Пещера –Николай  Зайчев подписа договор за безвъзмездно  финансиране на проект за  повишаване на енергийна ефективност  oдобрен по схема за  предоставяне на безвъзмездна финансова  помощ: BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в  периферните райони-2”:

Attachments:
Download this file (Съобщение15032019.doc)Съобщение15032019.doc[ ]158 Kb
Продължение...
 
ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069