Неделя, 21 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Общински съвет Обявления на общ. съвет

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТОБЯВЛЕНИЕ ПО ЧЛ.22, АЛ.2 ОТ ЗМСМА Печат Е-поща
Общински Съвет - Обявления на общински съвет

ПО АДМ ДЕЛО № 1078/2022г. - АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПАЗАРДЖИК Срещу Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера.

ОТХВЪРЛЯ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура Пазарджик, против разпоредбата на т.18 и т.19 от Раздел Втори "Такси за административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера, приета с Решение № 83/28.05.2020г.; изм. и доп. с Решение № 123/30.07.2020г.; изм. и доп. с Решение №259/24.06.2021г.;изм. и доп. с Решеие № 362/31.03.2022г. на Общински съвет - Пещера.

С Решение № 87/ от 21.02.2023г. , влязло в сила на 11.03.2023г.на Административен съд- Пазарджик, постановено по адм.дело № 1078/2022г.

Продължение...
 
ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 22, АЛ.2 ОТ ЗМСМА Печат Е-поща
Общински Съвет - Обявления на общински съвет

ПО АДМ ДЕЛО № 1250/2019г. - АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПАЗАРДЖИК Срещу Наредбата за  управление на отпадъците на територията на Община Пещера.

ОТМЕНЯ разпоредбите на чл.27, ал.2, ал.3, ал.4, ал.5 и ал.6, чл.39, ал.1в частта относно "събиране", чл.40, ал.1 относно "събиране", чл.76, ал.20, предл. първо и ал.21, предл. първо, чл.86, ал.2 в частта относно, "или са били в състояние да предотвратят нарушението, но не са го сторили" от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Пещера.

С Решение № 123/ от 21.02.2020г. , влязло в сила на 12.03.2020г.на Административен съд- Пазарджик, постановено по адм.дело № 1250/2019г.

Продължение...
 
ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 22, АЛ.2 ОТ ЗМСМА Печат Е-поща
Общински Съвет - Обявления на общински съвет

ПО АДМ ДЕЛО № 963/2017г. - АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПАЗАРДЖИК Срещу Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Пещера.

ОТМЕНЯ разпоредбите на чл.95, ал.3, чл.104, ал.3 и чл.113, ал.1, т.7 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Пещера.

С Решение № 68/ от 15.02.2018г. , влязло в сила на 27.01.2020г.на Административен съд- Пазарджик, постановено по адм.дело № 963/2017г.

 
ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 22, АЛ.2 ОТ ЗМСМА Печат Е-поща
Общински Съвет - Обявления на общински съвет

ПО АДМ ДЕЛО № 789/2017г. - АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПАЗАРДЖИК Срещу Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Пещера.

ОТМЕНЯ разпоредбата на чл.44, ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Пещера.

С Решение № 616/ от 07.12.2017г. , влязло в сила на 22.10.2019г.на Административен съд- Пазарджик, постановено по адм.дело № 789/2017г.

Attachments:
Download this file (Решение №616.PDF)Решение №616.PDF[ ]2944 Kb
 
ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 22, АЛ.2 ОТ ЗМСМА Печат Е-поща
Общински Съвет - Обявления на общински съвет

ПО АДМ ДЕЛО № 401/2018г. - АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПАЗАРДЖИК Срещу Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Пещера и взаимодействието му с Общинска администрация Пещера за мандат 2015-2019г.,приет с Решение № 3/26.11.2015г. на Общински съвет-Пещера.

ОТМЕНЯ Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Пещера и взаимодействието му с Общинска администрация Пещера за мандат 2015-2019г.,приет с Решение № 3/26.11.2015г. на Общински съвет-Пещера.

С Решение № 388/от 20.06.2018г. на Административен съд- Пазарджик, постановено по адм.дело № 401/2018г.

 

Attachments:
Download this file (Решение №388.PDF)Решение №388.PDF[ ]1891 Kb
 
ОБЯВЛЕНИЕ по чл. 22 ал. 2 ЗМСМА Печат Е-поща
Общински Съвет - Обявления на общински съвет

ПО АДМ ДЕЛО № 376/2017г. - АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПАЗАРДЖИК Срещу Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера.

ОТМЕНЯ се разпоредбата на чл.19, ал.8, във връзка с Глава IV - административно-наказателни разпоредби, чл.27, ал.2, т.6 и т.23 от Раздел I - такси за административно-технически услуги по устройство на територията, контрол по строителството и кадастър към тарифа по чл.3, ал.1  от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера.

С Решение № 457/ от 12.10.2017г. на Административен съд- Пазарджик, постановено по адм.дело № 376/2017г.

Решение № 457

 
ОБЯВЛЕНИЕ по чл. 22 ал. 2 ЗМСМА Печат Е-поща
Общински Съвет - Обявления на общински съвет

ПО АДМ Д. №742/2016г.- АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПАЗАРДЖИК Срещу Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера.

ОТМЕНЯ се разпоредбата на чл.4, ал.1, т.4 и т.5 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера.

ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНИ разпоредбите на цялата Глава IV - "Административнонаказателни разпоредби" от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера.

С Решение № 669 от 28.11.2016г. на Административен съд- Пазарджик, постановено по адм.дело № 742/2016г.

 

 
ОБЯВЛЕНИЕ по чл. 22 ал. 2 ЗМСМА Печат Е-поща
Общински Съвет - Обявления на общински съвет

ПО АДМ. Д. №130/2017г.- АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПАЗАРДЖИК Срещу Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ОТМЕНЯ  чл. 88, ал.1, т.10 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Пещера.

С Решение № 193 от 19.04.2017г. на Административен съд - Пазарджик, постановено по адм. дело 130/2017г.

 

 
ПО АДМ. Д. №130/2017г.- АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПАЗАРДЖИК Печат Е-поща
Общински Съвет - Обявления на общински съвет

 

 Срещу Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

Attachments:
Download this file (жалба.PDF)жалба.PDF[ ]4745 Kb
 
ПО АДМ Д. №742/2016г.- АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПАЗАРДЖИК Печат Е-поща
Общински Съвет - Обявления на общински съвет

Срещу Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера.

Продължение...
 
ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069