Неделя, 21 Юли 2024
Съобщение Печат Е-поща
Енергийна ефективност - РПУ/РСПБЗН

Във връзка с изпълнение на Административен Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0005-C02 за реализация на проект: „Повишаване на енергийна ефективност на публично държавна сграда: РСПБЗН и РПУ гр. Пещера” на 02.04.2018 г. от 11:00 часа в залата на Общински съвет - Пещера, ул. „Дойранска епопея“ № 17 ще се проведе публично събитие „Заключителна пресконференция“. 

 
Съобщение Печат Е-поща
Енергийна ефективност - РПУ/РСПБЗН

Във връзка с изпълнение на Административен Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0005-C02 за реализация на проект: „Повишаване на енергийна ефективност на публично държавна сграда: РСПБЗН и РПУ гр. Пещера” на 29.03.2018 г. от 09:00 часа пред сградата на РПУ и РСПБЗН гр. Пещера, ул. „Д-р Петър Цикалов“ № 1 ще се проведе публично събитие „Рязане на лента“. 

 
Съобщение Печат Е-поща
Енергийна ефективност - РПУ/РСПБЗН

Протокол обр.2а РПУ  

Във връзка с изпълнение на Административен Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0005-C01 за реализация на проект: „Повишаване на енергийна ефективност на публично държавна сграда: РСПБЗН и РПУ в гр. Пещера” Ви уведомявам, че на 18.09.2017г. се подписа Акт образец 2а за откриване на строителнa площадкa и определяне на строителна линия на ниво на строежa.

 
Съобщение Печат Е-поща
Енергийна ефективност - РПУ/РСПБЗН

      Мероприятие „Първа копка“ РПУ  

Във връзка с изпълнение на Административен Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0005-C01 за реализация на проект: „Повишаване на енергийна ефективност на публично държавна сграда: РСПБЗН и РПУ в гр. Пещера” на 25.07.2017 г. от 17:00 часа се проведе официално мероприятие „Първа копка“ .

 
Съобщение Печат Е-поща
Енергийна ефективност - РПУ/РСПБЗН

На  09.06.2017 г. Кмета на Община Пещера Николай Зайчев подписа Договор № BG16RFOP001-2.001-0005-C01-S-05 за изготвяне на Инвестиционен проект във фаза работен, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на Стрoително-монтажни работи с ДЗЗД „РПУ ПЕЩЕРА 2017“, във връзка с изпълнение на Административен Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0004-C01 за реализация на проект: „Повишаване на енергийна ефективност на публично държавна сграда: РСПБЗН и РПУ гр. Пещера”.Стойността на договора е 753 279,60 лв., а срокът на изпълнение е 180 календарни дни.

Предвижда се цялостно изолиране на сградата в съответствие с Наредба № 7 от 2004 г. за Енергийна ефективност на сгради. Включително: Топлинно изолиране на външни стени, покрив, подмяна на съществуващата дървена външна дограма с нова.

 
Съобщение Печат Е-поща
Енергийна ефективност - РПУ/РСПБЗН

ПОКАНА

ОБЩИНА ПЕЩЕРА
ИМА УДОВОЛСТВИЕТО ДА ВИ ПОКАНИ НА ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

ЗА СТАРТИРАНЕ НА ПРОЕКТ „ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ПУБЛИЧНО ОБЩИНСКА СГРАДА:
РСПБЗН И РПУ В ГР. ПЕЩЕРА”

Attachments:
Download this file (Pokana_Dneven red_OP3.docx)Pokana_Dneven red_OP3.docx[ ]122 Kb
 
ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069