Неделя, 21 Юли 2024
Съобщение Печат Е-поща
Енергийна ефективност - Ритуална зала

Във връзка с изпълнение на Административен Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0111-C01 за реализация на проект: „Повишаване на енергийна ефективност на общински публични сгради: Ритуална зала – гр. Пещера ” на 12.04.2018 г. от 10:00 часа в залата на Общински съвет - Пещера, ул. „Дойранска епопея“ № 17 се проведе публично събитие „Заключителна пресконференция“.

 
Съобщение Печат Е-поща
Енергийна ефективност - Ритуална зала

Във връзка с изпълнение на Административен Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0111-C01 за реализация на проект: „Повишаване на енергийна ефективност на общински публични сгради: Ритуална зала – гр. Пещера” на 11.04.2018 г. от 10:00 часа пред сградата на Ритуална зала, ул. „Иван Попов“ № 11 ще се проведе публично събитие „Рязане на лента. 

 
Прессъобщение Печат Е-поща
Енергийна ефективност - Ритуална зала

Във връзка с изпълнение на Административен Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0111-C01 за реализация на проект: „ Повишаване на енергийна ефективност на общински публични сгради: Ритуална зала – гр. Пещера” Ви уведомяваме, че на 26.06.2017г. се подписа Акт образец 2а за откриване на строителнa площадкa и определяне на строителна линия на ниво на строежa.

 
Съобщение Печат Е-поща
Енергийна ефективност - Ритуална зала

Мероприятие ‚Първа копка“ РЗ

Във връзка с изпълнение на Административен Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0111-C01 за реализация на проект: „ Повишаване на енергийна ефективност на общински публични сгради: Ритуална зала – гр. Пещера” на 30.05.2017г. от 15.00 часа се проведе официално мероприятие „Първа копка“ .

 
Съобщение Печат Е-поща
Енергийна ефективност - Ритуална зала

ПОКАНА

ОБЩИНА ПЕЩЕРА
ИМА УДОВОЛСТВИЕТО ДА ВИ ПОКАНИ НА ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

ЗА СТАРТИРАНЕ НА ПРОЕКТ „ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ПУБЛИЧНО ОБЩИНСКА СГРАДА:
РИТУАЛНА ЗАЛА, ГР. ПЕЩЕРА”

Attachments:
Download this file (Pokana_Dneven red_OP2.docx)Pokana_Dneven red_OP2.docx[ ]122 Kb
 
ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069