Неделя, 21 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Община Пещера ПРОЕКТИ Енергийна Ефективност Общинска Администрация
Съобщение Печат Е-поща
Енергийна ефективност - Общинска администрация

Във връзка с изпълнение на Административен Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0004-C01 за реализация на проект: „Повишаване на енергийната ефективност на публична общинска сграда: Общинска администрация гр. Пещера” на 30.10.2018 г. от 16:00 часа ще се проведе публично събитие „Заключителна пресконференция“.

 
Съобщение Печат Е-поща
Енергийна ефективност - Общинска администрация

  Във връзка с изпълнение на Административен Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0004-C01 за реализация на проект: „Повишаване на енергийната ефективност на публична общинска сграда: Общинска администрация гр. Пещера” на 30.10.2018 г. от 10:45 часа ще се проведе публично събитие „Рязане на лента“.

 
Съобщение Печат Е-поща
Енергийна ефективност - Общинска администрация

Протокол обр.2а ОА

Във връзка с изпълнение на Административен Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0004-C01 за реализация на проект: „Повишаване на енергийната ефективност на публична общинска сграда: Общинска администрация гр. Пещера” Ви уведомявам, че на 13.09.2017г. се подписа Акт образец 2а за откриване на строителнa площадкa и определяне на строителна линия на ниво на строежa.

 
Съобщение Печат Е-поща
Енергийна ефективност - Общинска администрация

      Мероприятие „Първа копка“ ОА

Във връзка с изпълнение на Административен Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0004-C01 за реализация на проект: „Повишаване на енергийната ефективност на публична общинска сграда: Общинска администрация гр. Пещера” на 25.07.2017 г. от 16:30 часа се проведе официално мероприятие „Първа копка“ .

 
Съобщение Печат Е-поща
Енергийна ефективност - Общинска администрация

На  29.06.2017 г. Кмета на Община Пещера Николай Зайчев подписа Договор № BG16RFOP001-2.001-0004-C01-S-05 за изготвяне на Инвестиционен проект във фаза работен, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на Стрoително-монтажни работи с ОБЕДИНЕНИЕ ДЗЗД „ОБЩИНА ПЕЩЕРА 2017“, във връзка с изпълнение на Административен Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0004-C01 за реализация на проект: „Повишаване на енергийна ефективност на публична общинска сграда: Общинска администрация гр. Пещера”.Стойността на договора е 747 936 лв., а срокът на изпълнение е 240 календарни дни.

Предвижда се цялостно изолиране на сградата в съответствие с Наредба № 7 от 2004 г. за Енергийна ефективност на сгради. Включително: Топлинно изолиране на външни стени, покрив, подмяна на съществуващата дървена външна дограма с нова.

 
Съобщение Печат Е-поща
Енергийна ефективност - Общинска администрация

ПОКАНА

ОБЩИНА ПЕЩЕРА
ИМА УДОВОЛСТВИЕТО ДА ВИ ПОКАНИ НА ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

ЗА СТАРТИРАНЕ НА ПРОЕКТ „ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ПУБЛИЧНО ОБЩИНСКА СГРАДА:
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР.ПЕЩЕРА”

Attachments:
Download this file (Pokana_Dneven red_OP4.docx)Pokana_Dneven red_OP4.docx[ ]122 Kb
 
ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069