Неделя, 21 Юли 2024
Съобщение Печат Е-поща
Енергийна ефективност - ЛОТ-3

Във връзка с изпълнение на Административен Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0134-C02 за реализация на проект: „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 3” на 21.03.2018 г. от 17:30 часа в залата на Общински съвет - Пещера, ул. „Дойранска епопея“ № 17 ще се проведе публично събитие „Заключителна пресконференция“. 

 
Съобщение Печат Е-поща
Енергийна ефективност - ЛОТ-3

Във връзка с изпълнение на Административен Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0134-C02 за реализация на проект: „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 3” на 15.03.2018 г. от 17:30 часа на адрес: гр. Пещера, ул. „Свети Константин“ № 33 и 33А проведе публично събитие „Рязане на лента“.

 
Прессъобщение Печат Е-поща
Енергийна ефективност - ЛОТ-3

Във връзка с изпълнение на Административен Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0134-C01 за реализация на проект: „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 3” Ви уведомяваме, че на 30.05.2017г. се подписа Акт образец 2а за откриване на строителни площадки и определяне на строителна линия на ниво на строежите на обектите включени в проектното предложение.

 
Протокол Печат Е-поща
Енергийна ефективност - ЛОТ-3

Протокол №2

Attachments:
Download this file (Протокол №2 -Лот 3.pdf)Протокол[ ]554 Kb
 
Съобщение Печат Е-поща
Енергийна ефективност - ЛОТ-3

Мероприятие „Първа копка“ ЛОТ 3

Във връзка с изпълнение на Административен Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0134-C01 за реализация на проект: „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 3” на 30.05.2017г. от 18.15часа се проведе официално мероприятие „Първа копка“ .

 
Съобщение Печат Е-поща
Енергийна ефективност - ЛОТ-3

На  30.05.2017 г. Кмета на Община Пещера Николай Зайчев подписа Договор № BG16RFOP001-2.001-0134-C01-S-07 за осъществяване на стрoително-монтажни работи с „Братя Пашкулеви“ ООД, във връзка с изпълнение на Административен Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0134-C01 за реализация на проект: „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 3. Стойността на договора е 566 373,22 лв., а срокът на изпълнение е 200 календарни дни.

Продължение...
 
Съобщение Печат Е-поща
Енергийна ефективност - ЛОТ-3

Във връзка с изпълнение на Административен Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0134-C01 за реализация на проект: „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 3 ще се проведе работна среща.

На 29.05.2017 г. от 18.00 часа в Заседателна зала на Общински съвет – Пещера ще се проведе работна среща между представители на Община Пещера, избрания изпълнител за извършване на строително-монтажните работи „Братя Пашкулеви“ ООД, строителен надзор, авторски надзор и председатели на сдруженията на собствениците

Целта на работната среща е запознаване и уточняване награфика за достъп до отделните самостоятелни обекти в сградите обект на интервенция и график за изпълнение на СМР.

 
Съобщение Печат Е-поща
Енергийна ефективност - ЛОТ-3

ПОКАНА

ОБЩИНА ПЕЩЕРА
ИМА УДОВОЛСТВИЕТО ДА ВИ ПОКАНИ НА ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

ЗА СТАРТИРАНЕ НА ПРОЕКТ

„ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В ГР. ПЕЩЕРА – ЛОТ 3”

Attachments:
Download this file (Pokana_Dneven red_OP7.docx)Pokana_Dneven red_OP7.docx[ ]122 Kb
 
Протокол Печат Е-поща
Енергийна ефективност - ЛОТ-3

Протокол

Attachments:
Download this file (Протокол - Лот 3.pdf)Протокол - Лот 3.pdf[ ]295 Kb
 
ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069