Неделя, 21 Юли 2024
Решения ОбС 2007-2011
РЕШЕНИЕ № 775 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

   На Общински съвет – гр. Пещера, взето на заседанието, проведено на 19.09.2011 г., Протокол № 72,

 

   Относно: Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство село Капитан Димитриево.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 774 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

   На Общински съвет – гр. Пещера, взето на заседанието, проведено на 19.09.2011 г., Протокол № 72,

 

   Относно: Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство село Радилово.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 773 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

   На Общински съвет – гр. Пещера, взето на заседанието, проведено на 19.09.2011 г., Протокол № 72,

 

   Относно: Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на община Пещера.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 772 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

   На Общински съвет Пещера, взето на заседанието, проведено на 19.09. 2011 г., Протокол №72

 

   ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 736/ 30.06. 2011г. на Общински съвет гр. Пещера.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 771 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

    На Общинския съвет гр.Пещера, взето на заседанието, проведено на 19.09.2011г., Потокол № 72

 

   ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот №056006, местн."Арапеница", землище на с.Радилово, Община Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 770 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

   На Общински съвет Пещера, взето на заседанието, проведено на 19.09. 2011 г., Протокол №72

 

   Относно: Промяна статута на поземлени имоти, находящи се в землището на гр.Пещера от публична общинска собственост в частна общинска собственост и промяна начина им на трайно ползване

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 769 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

   На Общински съвет – гр. Пещера, взето на заседанието, проведено на 19.09.2011 г., Протокол № 72,

 

   Относно: Одобряване проект за Частично изменение на Подробния устройствен план – План за регулация, с който се обособява нов УПИ ХХІІІ-3409, Безвредно производство, търговия и услуги, с площ 579.00 кв.м, за сметка на УПИ І-жилищно строителство и обществен търговски център, кв.27 по ПУП на гр.Пещера.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 768 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

   На Общински съвет – гр. Пещера, взето на заседанието, проведено на 19.09.2011 г., Протокол № 72,

 

   ОТНОСНО: Промяна по бюджета на Община Пещера за 2011г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 767 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

   На Общински съвет – гр. Пещера, взето на заседанието, проведено на 19.09.2011 г., Протокол № 72,

 

   ОТНОСНО: Приемане на „Общинска програма за интегриране на ромите в община Пещера за периода 2011-2020г. " и План за действие по изпълнение на програмата;

Attachments:
Download this file (plan.doc)plan.doc[ ]0 Kb
Download this file (programa.doc)programa.doc[ ]0 Kb
Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 766 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

   На Общински съвет гр. Пещера взето на заседанието на 19.09.2011г.,с Протокол № 72

 

   Относно: Утвърждаване на паралелки под определения минимален брой ученици по Наредба № 7 / 29.12.2000 г. на МОН за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена в ОУ „П. Хилендарски" – с. Радилово за учебната 2011 / 2012 година

Продължение...
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 1 от 79


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069