Неделя, 21 Юли 2024
Решения ОбС 2015-2019
РЕШЕНИЕ № 680 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

    На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 19.09.2019г., Протокол № 57

      ОТНОСНО: Приемане на Становище за опрощаване на дължими държавни вземания на г-жа Елена Георгиева Джуркова – управител на «ИХТИО 2008» ЕООД

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 679 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 19.09.2019г., Протокол № 57
   Относно: Отмяна на Решение № 670/29.08.2019г. и изменение и допълнение на Решение №648/27.06.2019г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 678 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 19.09.2019г., Протокол № 57
   Относно: Проект за изменение в кадастралната карта за поземлен имот 56277.503.400 и 56277.503.401

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 677 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 19.09.2019г., Протокол № 57

     Относно: Избиране на временно изпълняващи длъжността Кмет на населените места в Община Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 676 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 19.09.2019г., Протокол № 57

    Относно: Приемане на Отчет за изпълнение на т.2 «Изпълнение на монтажни дейности с цел поставяне на преместваеми атракционни съоръжения“ от Инвестиционна програма към Договор за концесия на услуга от 05.12.2017г.

 

Attachments:
Download this file (otcet-koncesia-sept-19-1.doc)otcet-koncesia-sept-19-1.doc[ ]57 Kb
Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 675 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.08.2019г., Протокол № 56
    Относно: Даване на разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 56277.3.1643 с площ от 26 957кв.м. по КККР на гр.Пещера в местност „Луковица“ и отреждането му в урбанизирана територия - за жилищно застрояване, като се обособят 67 /шестдесет и седем/ броя самостоятелни урегулирани имоти за сметка на поземлен имот с идентификатор 56277.3.1643 и образуването на нови 9 /девет/ броя квартали и одобри приложеното задание.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 674 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.08.2019г., Протокол № 56
  Относно: Даване на съгласие за изработване на проект за ЧИ на ПУП-ПР за заличаване на улица тупик, разположена в поземлени имоти с идентификатори 56277.503.921 и 56277.503.923 и обособяване на нова улица тупик с о.т. 757а-757б от поземлен имот с идентификатор 56277.503.924 по КККР на гр.Пещера, съгласно приложената скица-проект и реализирана на място улица тупик.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 673 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.08.2019г., Протокол № 56
Относно: Изразяване на предварително съгласие за възмездно учредяване право на преминаване и прокарване в полза на „Биовет“ АД през общински имоти: Поземлен имот с идентификатор 56277.503.9710 по КККР на гр.Пещера, вид собственост Общинска публична, вид територия Урбанизирана, начин на трайно ползване За друг поземлен имот за движение и транспорт, с площ от 816 кв.м., стар номер 7060, с общо засегната площ от 15 кв.м., поземлен имот с идентификатор 56277.503.9711 по КККР на гр.Пещера, вид собственост Общинска публична, вид територия Урбанизирана, начин на трайно ползване За друг вид озеленени площи, с площ от 314 кв.м., стар номер 7061, с общо засегната площ от 6 кв.м., поземлен имот с идентификатор 56277.503.9712 по КККР на гр.Пещера, вид собственост Общинска публична, вид територия Урбанизирана, начин на трайно ползване За друг поземлен имот за движение и транспорт, с площ от 704 кв.м., с общо засегната площ от 13 кв.м., поземлен имот с идентификатор 56277.503.9749 по КККР на гр.Пещера, вид собственост Общинска публична, вид територия Урбанизирана, начин на трайно ползване За второстепенна улица, с площ от 427 кв.м., стар номер 4082, с общо засегната площ от 26 кв.м., с обща засегната площ на всички общински имоти от 60 кв.м.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 672 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.08.2019г., Протокол № 56
ОТНОСНО: Приемане на оценка и продажба на отстъпено право на строеж в размер на 21 кв.м за построяане на Гараж №212 в ПИ с идентификатор 56277.501.311, гр. Пещера

 

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 671 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.08.2019г., Протокол № 56
   ОТНОСНО: Приемане на оценка и продажба на Недвижим имот - частна общинска собственост – 146/284 идеални части от ПИ с идентификатор 56277.504.435, гр. Пещера

Продължение...
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 1 от 69


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069