Неделя, 21 Юли 2024
Решения ОбС 2011-2015
РЕШЕНИЕ № 906 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2011-2015
Вторник, 06 Октомври 2015г. 15:33ч.

      На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 01.10.2015г., Протокол № 69,

Относно: Номиниране на представител за участие в комисия за изработване на областна здравна карта

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 905 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2011-2015
Вторник, 06 Октомври 2015г. 15:31ч.

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 01.10.2015г., Протокол № 69,

   ОТНОСНО: Одобряване на споразумение за общинско сътрудничество между Общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура” и Сдружение с нестопанска цел „Бизнес център Пещера”, с адрес гр.Пещера, ул. „Михаил Такев” № 54, във връзка с кандидатстване и изпълнение на проект по процедура на подбор на проекти с един краен срок за кандидатстване BG05M9OP001-1.002 „АКТИВНИ” , Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 904 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2011-2015
Вторник, 06 Октомври 2015г. 15:29ч.

      На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 01.10.2015г., Протокол № 69,

        ОТНОСНО: Актуализация бюджета на Община Пещера за 2015 г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 903 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2011-2015
Вторник, 06 Октомври 2015г. 15:26ч.

    На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 18.09.2015г., Протокол № 68,
    Относно: Намаляване на допълнителните резерви на „ВКС“ ЕООД гр. Пещера със стойността на ВиК мрежата предмет на интервенция по проект „Реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа с. Радилово и с. Капитан Димитриево и изграждане на ПСОВ с. Капитан Димитриево, Община Пещера, Област Пазарджик“ финансирана по мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 902 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2011-2015
Четвъртък, 24 Септември 2015г. 16:19ч.

 

    На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 18.09.2015г., Протокол № 68,
    ОТНОСНО: Избиране на временно изпълняващи длъжността кмет на Община
Пещера, кмет на с.Кап.Димитриево и кмет на с.Радилово

 

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 901 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2011-2015
Четвъртък, 24 Септември 2015г. 16:10ч.

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 18.09.2015г., Протокол № 68,

   Относно: Изменение и допълнение на Приложение № 14 „Списък на пътуващите” съгласно Решение № 741/16.02.2015 г. на Общински съвет – Пещера.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 900 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2011-2015
Четвъртък, 24 Септември 2015г. 16:09ч.

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 18.09.2015г., Протокол № 68,

    ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение № 888 от 28.08.2015г. на Общински съвет - Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 899 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2011-2015
Четвъртък, 24 Септември 2015г. 16:07ч.

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 18.09.2015г., Протокол № 68,
   Относно: Възлагане на “ВКС” – ЕООД, гр.Пещера на дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на Водопроводни и канализационни мрежи - гр. Пещера ведно с прилежащите им съоръжения и Водопроводни и канализационни мрежи – с. Радилово и с.Капитан Димитриево ведно с прилежащите им съоръжения

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 898 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2011-2015
Четвъртък, 24 Септември 2015г. 16:05ч.

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 18.09.2015г., Протокол № 68,

   Относно: Възлагане на “ВКС” – ЕООД, гр.Пещера на дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) - гр. Пещера ведно с прилежащите й съоръжения и Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) – с.Капитан Димитриево ведно с прилежащите й съоръжения

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 897 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2011-2015
Четвъртък, 24 Септември 2015г. 16:03ч.

     На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 18.09.2015г., Протокол № 68,

    Относно: Приемане на решение за одобряване на изготвеното „Задание и опорен план за изработване на общ устройствен план на Община Пещера“

Продължение...
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 1 от 91


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069