Неделя, 21 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Общински съвет
Общински съвет - Пещера


Декларация по чл.49
Общински Съвет - Инфо Общ.Съвет

МАНДАТ 2023-2027г.

.

Декларации

за несъвместимост по чл. 49, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията, във връзка с чл. 41, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

1 Йордан Стоянов Младенов – Кмет на Община Пещера
2 Димитър Георгиев Данчев – Кмет на кметство  Радилово
3 Красимир Павлов Николов – Кмет на кметство Капитан Димитриево

 

Декларации

за несъвместимост по чл. 49, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията, във връзка с чл. 34, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

4 Васил Тодоров Филев - Председател на Общински съвет
5 Али Неждет Мюмюнов – общински съветник
6 Атанас Александров Янев - общински съветник
7 Апостол Ангелов Мадин- общински съветник
8 Ангел Томов Жилев- общински съветник
9 Борис Трайчев Гаджев- общински съветник
10 Валентина Атанасова Станкова- общински съветник
11 Георги Димитров Стоилов- общински съветник
12 Димитър Тодоров Бакалов- общински съветник
13 Димитър Николов Батаклиев- общински съветник
14 Зехра Мустафа Алиш- общински съветник
15 Илиян Тодоров Петров- общински съветник
16 Кристина Георгиева Диманина- общински съветник
17 Младен Венциславов Манов- общински съветник
18 Михаил Янков Фолев- общински съветник
19 Неделчо Атанасов Рядков- общински съветник
20 Николай Нешков Рядков- общински съветник
21 Николай Йорданов Пенев- общински съветник
22 Стоян Георгиев Радин- общински съветник
23 Стефан Иванов Балабанов- общински съветник
24 Теодора Борисова Илиева- общински съветник
 
Записи от заседанията на Общински Съвет град Пещера
Общински Съвет - Инфо Общ.Съвет

Запис от извънредно заседание на Общински Съвет от 23.12.2021г.

23.12.2021г. част1

23.12.2021г. част2

 

Запис от извънредно заседание на Общински Съвет от 25.11.2021г.

25.11.2021г. част1

25.11.2021г. част2

 

Записи от заседанията на Общински Съвет от 28.10.2021г.

28.10.2021г.

 

Запис от извънредно заседание на Общински Съвет от 18.10.2021г.

18.10.2021г. част1

18.10.2021г. част2

 

Записи от заседанията на Общински Съвет от 30.09.2021г.

30.09.2021г. част1

30.09.2021г. част2

 

Записи от заседанията на Общински Съвет от 26.08.2021г.

26.08.2021г. част1

26.08.2021г. част2

 

Запис от извънредно заседание на Общински Съвет от 24.08.2021г.

24.08.2021г.

 

Записи от заседанията на Общински Съвет от 29.07.2021г.

29.07.2021г. част1

29.07.2021г. част2

 

Записи от заседанията на Общински Съвет от 24.06.2021г.

24.06.2021г. част1

24.06.2021г. част2

 

Записи от заседанията на Общински Съвет от 27.05.2021г.

27.05.2021г.

 

Записи от заседанията на Общински Съвет от 29.04.2021г.

29.04.2021г. част1

29.04.2021г. част2

 

Записи от заседанията на Общински Съвет от 31.03.2021г.

31.03.2021г. част1

31.03.2021г. част2

 

Записи от заседанията на Общински Съвет от 04.03.2021г.

04.03.2021г. част1

04.03.2021г. част2

 

Записи от заседанията на Общински Съвет от 25.02.2021г.

25.02.2021г. част1

25.02.2021г. част2

 

Записи от заседанията на Общински Съвет от 28.01.2021г.

28.01.2021г. част1

28.01.2021г. част2

 

Записи от заседанията на Общински Съвет от 26.11.2020г.

26.11.2020г. част1

26.11.2020г. част2

 

Записи от заседанията на Общински Съвет от 29.10.2020г.

29.10.2020г.

 

Записи от заседанията на Общински Съвет от 30.09.2020г.

30.09.2020г. част1

30.09.2020г. част2

 

Записи от заседанията на Общински Съвет от 27.08.2020г.

27.08.2020г. част1

27.08.2020г. част2

 

Записи от заседанията на Общински Съвет от 30.07.2020г.

30.07.2020г. част1

30.07.2020г. част2

 

Записи от заседанията на Общински Съвет от 25.06.2020г.

25.06.2020г. част1

25.06.2020г. част2

25.06.2020г. част3

 

Записи от заседанията на Общински Съвет от 09.06.2020г.

09.06.2020г. част1

09.06.2020г. част2

 

Записи от заседанията на Общински Съвет от 28.05.2020г.

28.05.2020г. част1

28.05.2020г. част2

28.05.2020г. част3

 

Записи от заседанията на Общински Съвет от 30.04.2020г.

30.04.2020г.

 

Записи от заседанията на Общински Съвет от 31.03.2020г.

31.03.2020г. част1

31.03.2020г. част2

 

Записи от заседанията на Общински Съвет от 27.02.2020г.

27.02.2020г. част1

27.02.2020г. част2

 

Записи от заседанията на Общински Съвет от 10.02.2020г.

10.02.2020г. част1

10.02.2020г. част2

10.02.2020г. част3

 

Записи от заседанията на Общински Съвет от 30.01.2020г.

30.01.2020г. част1

30.01.2020г. част2

30.01.2020г. част3

 

Записи от заседанията на Общински Съвет от 19.12.2019г.

19.12.2019г.

 

Записи от заседанията на Общински Съвет от 02.12.2019г.

02.12.2019г. част1

02.12.2019г. част2

 

Запис от първото заседание на Общински съвет- Пещера за мандат 2019-2023г.

15.11.2019г.

 

Записи от заседанията на Общински Съвет от 19.09.2019г.

19.09.2019г. част1

19.09.2019г. част2

 

Записи от заседанията на Общински Съвет от 29.08.2019г.

29.08.2019г. част1

29.08.2019г. част2

29.08.2019г. част3

29.08.2019г. част4

29.08.2019г. част5

29.08.2019г. част6

29.08.2019г. част7

 

Записи от заседанията на Общински Съвет от 19.08.2019г.

19.08.2019г. част1

19.08.2019г. част2

 

 

Записи от заседанията на Общински Съвет от 31.07.2019г.

31.07.2019г. част1

31.07.2019г. част2

31.07.2019г. част3

31.07.2019г. част4

 

Записи от заседанията на Общински Съвет от 27.06.2019г.

27.06.2019г. част1

27.06.2019г. част2

27.06.2019г. част3

 

 

Записи от заседанията на Общински Съвет от 30.05.2019г.

30.05.2019г. част1

30.05.2019г. част2

30.05.2019г. част3

30.05.2019г. част4

 

Записи от заседанията на Общински Съвет от 05.05.2019г.

05.05.2019г. част1

 

Записи от заседанията на Общински Съвет от 24.04.2019г.

24.04.2019г. част1

24.04.2019г. част2

24.04.2019г. част3

24.04.2019г. част4

24.04.2019г. част5

 

Записи от заседанията на Общински Съвет от 28.03.2019г.

28.03.2019г. част1

28.03.2019г. част2

28.03.2019г. част3

 

Записи от заседанията на Общински Съвет от 28.02.2019г.

28.02.2019г. част1

28.02.2019г. част2

28.02.2019г. част3

 

Записи от заседанията на Общински Съвет от 05.02.2019г.

05.02.2019г. част1

05.02.2019г. част2

05.02.2019г. част3

 

Записи от заседанията на Общински Съвет от 31.01.2019г.

31.01.2019г. част1

31.01.2019г. част2

31.01.2019г. част3

 

Записи от заседанията на Общински Съвет от 08.01.2019г.

08.01.2019г. част1

08.01.2019г. част2

 

Записи от заседанията на Общински Съвет от 27.12.2018г.

27.12.2018г. част1

27.12.2018г. част2

27.12.2018г. част3

27.12.2018г. част4

27.12.2018г. част5

 

Записи от заседанията на Общински Съвет от 29.11.2018г.

29.11.2018г. част1

29.11.2018г. част2

29.11.2018г. част3

29.11.2018г. част4

29.11.2018г. част5

 

Записи от заседанията на Общински Съвет от 31.10.2018г.

31.10.2018г. част1

31.10.2018г. част2

31.10.2018г. част3

 

 
Общински Съвет - Обща информация
Общински Съвет - Инфо Общ.Съвет

Общинският съвет е орган на местното самоуправление и се избира от населението на общината при условия и по ред, определени от закона.
Общинският съвет се състои от избраните общински съветници.
Броят на общинските съветници се определя, както следва:
1. при население на общината до 5000 души - 11 съветници;
2. при население на общината до 10 000 души - 13 съветници;
3. при население на общината до 20 000 души - 17 съветници;
4. при население на общината до 30 000 души - 21 съветници;
5. при население на общината до 50 000 души - 29 съветници;
6. при население на общината до 75 000 души - 33 съветници;
7. при население на общината до 100 000 души - 37 съветници;
8. при население на общината до 160 000 души - 41 съветници;
9. при население на общината над 160 000 души - 51 съветници;
10. за Столичната община - 61 съветници.

Общинският съвет определя политиката за изграждане и развитие на общината във връзка с осъществяването на дейностите по чл. 17, както и на други дейности, определени със закон.

Продължение...
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069