Неделя, 21 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Общински съвет Комисии ПК по здравеопазване и социална политика ПРОЕКТИ НА ДНЕВНИ РЕДОВЕ НА КОМИСИЯТА
ПРОЕКТИ НА ДНЕВНИ РЕДОВЕ НА КОМИСИЯТА


Дневен ред юли 2024г. - 16.07.2024 г. Печат Е-поща
ПК по здравеопазване и социална политика - ПРОЕКТИ НА ДНЕВНИ РЕДОВЕ НА КОМИСИЯТА

ПК по бюджет и финанси, съвместно с ПК просвета, култура, спорт и туризъм;
ПК здравеопазване и социална политика на 16.07.2024 г. 17:30 ч.

Продължение...
 
Дневен ред юни 2024г. - 19.06.2024 г. Печат Е-поща
ПК по здравеопазване и социална политика - ПРОЕКТИ НА ДНЕВНИ РЕДОВЕ НА КОМИСИЯТА

Д-ОБС- 85/14.06.2024г. Включване на СУ „Св. Климент Охридски"- гр. Пещера и ОУ ,,Петко Рачов Славейков" – гр. Пещера в Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2024/2025г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера –
Диана Балканджиева, Главен експерт „Образование".
Д-ОБС- 82/14.06.2024г. Намаляване на началната цена и провеждане на нов публичен търг с явно наддаване за отдаването под наем на терен за зарядна станция за електрически автомобили.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Димитър Симонов- Гл. специалист «Общинска собственост, наеми»
Д-ОБС- 83/14.06.2024г. ПУП-ПЗ за отреждане на поземлен имот с идентификатор 56277.3.1403 в УПИ-3.1403, за параклис по КККР на гр. Пещера
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Община Пещера.

Д-ОБС- 84/14.06.2024г. Даване на съгласие за изработване на проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за изменение на уличната регулация на поземлен имот с идентификатор 61371.501.956 /УПИ I-678/ по КККР на с. Радилово, кв. 52 с поземлен имот с идентификатор 61371.501.2571 /улица с о. т. 221-222/ и поземлен имот с идентификатор 61371.501.1083 /частна общинска собственост/, като от УПИ I-678 се отнемат по регулация за улица 80,68 кв. м., а в същото време се предава допълнителна площ от запад поземлен имот с идентификатор 61371.501.1083 по КККР на с. Радилово с площ от 80 кв. м.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Община Пещера.

Д-ОБС- 81/14.06.2024г. Одобряване на споразумение за сътрудничество между фондация „Тръст за социална алтернатива" и Община Пещера
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Гълъбина Карамитрева – Зам. кмет на Община Пещера

Д-ОБС- 86/14.06.2024г. Информация за работа с еврофондовете за периода м.юли 2023г.-м.юни 2024г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Златка Гемиева
Началник отдел "Анализи, планиране, проекти и обществени поръчки"

 
Дневен ред май 2024г. - 21.05.2024 г. 17:30 ч. Печат Е-поща
ПК по здравеопазване и социална политика - ПРОЕКТИ НА ДНЕВНИ РЕДОВЕ НА КОМИСИЯТА

К-ОБС- 60#1/13.05.2024г. Информация за съвместната работа на Община Пещера и ДБТ- Пещера, пазара на труда и услугите по заетостта в община Пещера.

Докладва: Анастасия Ваклинова – Директор на „Дирекция бюро по труда" - Пещера

Д-ОБС- 73/15.05.2024г. Приемане на информацията за дейността на Общинските клубове на пенсионерите, диабетиците, инвалидите.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера – Галина Стоянова, Секретар на Община Пещера.

Д-ОБС- 78/15.05.2024г.Информация за дейността на Центъра за подкрепа на личностно развитие – Общински детски комплекс гр. Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Руска Каврошилова, Директор на Център за подкрепа на личностно развитие – Общински детски комплекс гр. Пещера

 
Дневен ред април 2024г. - 18.04.2024 г. 17:30 ч. Печат Е-поща
ПК по здравеопазване и социална политика - ПРОЕКТИ НА ДНЕВНИ РЕДОВЕ НА КОМИСИЯТА


Д-ОБС-60/15.04.2024г. Информация за състоянието на ученическото и детското здравеопазване в община Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Али Чешмеджиев- Главен експерт „Социални дейности и интеграция"
Д-ОБС-61/15.04.2024г План за действие на Община Пещера за периода 2024-2027 г. за изпълнение на Стратегията за равенство, приобщаване и участие на ромите в област Пазарджик (2022-2030)
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Али Чешмеджиев- Главен експерт „Социални дейности и интеграция"
Д-ОБС-62/15.04.2024г Приемане на Отчет по изпълнение на плана за развитие на социалните услуги за 2023 година.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Али Чешмеджиев- Главен експерт „Социални дейности и интеграция"
Д-ОБС-63/15.04.2024г Приемане на План за развитие на социалните услуги за 2025 година.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Али Чешмеджиев- Главен експерт „Социални дейности и интеграция"
Д-ОБС-65/15.04.2024г • Приемане на Отчет за изпълнение на дейностите извършени от Дирекция социално подпомагане – Пещера, заложени в Общинската програма за закрила на детето за 2023г.
• Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2024г.
Докладва: Димитър Попов – Директор на дирекция социално подпомагане гр. Пещера

Д-ОБС- 72/15.04.2024г Приемане отчет на бюджета на община Пещера за 2023 година и доклад за общинския дълг.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Кръстина Андреева, Директор на дирекция „Финанси и човешки ресурси"

 
Дневен ред март 2024г. - 19.03.2024 г. 17:30 ч. Печат Е-поща
ПК по здравеопазване и социална политика - ПРОЕКТИ НА ДНЕВНИ РЕДОВЕ НА КОМИСИЯТА

Д-ОБС -43/12.03.2024г. Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Пещера за 2024г. за изпълнение на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Пещера 2023-2025г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Диана Балканджиева, Главен експерт ,,Образование"

Д-ОБС -51/15.03.2024г. Отчет за дейността на МКБППМН- Община Пещера за 2023г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Златка Златанова- Секретар на МКБППМН
Д-ОБС -46/14.03.2024г. Приемане на изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация - Пещера за мандат 2023-2027г.
Докладва: Васил Филев- Председател на Общински съвет- Пещера

Д-ОБС -47/14.03.2024г.
Избор на Заместник председател на Общински съвет- Пещера.
Докладва: Васил Филев- Председател на Общински съвет- Пещера

Д-ОБС -48/14.03.2024г.
Създаване на Наблюдателна комисия към Общински съвет – Пещера за мандат 2023-2027г.
Докладва: Васил Филев- Председател на Общински съвет- Пещера

 
« НачалоПредишна12СледващаКрай »

Страница 1 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069