Неделя, 21 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Общински съвет Комисии ПК по бюджет и финанси ПРОЕКТИ НА ДНЕВНИ РЕДОВЕ НА КОМИСИЯТА
ПРОЕКТИ НА ДНЕВНИ РЕДОВЕ НА КОМИСИЯТА


Дневен ред юли 2024г. - 16.07.2024 г. Печат Е-поща
ПК по бюджет и финанси - ПРОЕКТИ НА ДНЕВНИ РЕДОВЕ НА КОМИСИЯТА

ПК по бюджет и финанси, съвместно с ПК просвета, култура, спорт и туризъм;
ПК здравеопазване и социална политика на 16.07.2024 г. 17:30 ч.

 

Продължение...
 
Дневен ред извънредно съвместно заседание ПК ЮНИ 2024г. Печат Е-поща
ПК по бюджет и финанси - ПРОЕКТИ НА ДНЕВНИ РЕДОВЕ НА КОМИСИЯТА

Съвместно извънредно заседание на ПК на 26.06.2024г. от 17:30ч.

Докладна записка вх.№ Д-ОБС-88/24.06.2024г.

ОТНОСНО:Издаване на общинска гаранция за гарантиране на задължения на „Автобусен транспорт - Пещера" ЕООД гр. Пещера по Договор за банков кредит

Докладна записка вх.№ Д-ОБС-89/24.06.2024г.

ОТНОСНО:Издаване на общинска гаранция за гарантиране на задължения на „ВКС" ЕООД гр. Пещера по Договор за банков кредит

Докладна записка вх.№ Д-ОБС-90/24.06.2024г.

ОТНОСНО:Предложение за безвъзмездно придобиване на правото на собственост върху земя публична държавна собственост, представляваща поземлен имот с номер 56277.501.304 ведно с построените в него сгради.

 
Дневен ред юни 2024г. - 19.06.2024 г. Печат Е-поща
ПК по бюджет и финанси - ПРОЕКТИ НА ДНЕВНИ РЕДОВЕ НА КОМИСИЯТА

Д-ОБС- 85/14.06.2024г. Включване на СУ „Св. Климент Охридски"- гр. Пещера и ОУ ,,Петко Рачов Славейков" – гр. Пещера в Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2024/2025г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера –
Диана Балканджиева, Главен експерт „Образование".
Д-ОБС- 82/14.06.2024г. Намаляване на началната цена и провеждане на нов публичен търг с явно наддаване за отдаването под наем на терен за зарядна станция за електрически автомобили.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Димитър Симонов- Гл. специалист «Общинска собственост, наеми»
Д-ОБС- 83/14.06.2024г. ПУП-ПЗ за отреждане на поземлен имот с идентификатор 56277.3.1403 в УПИ-3.1403, за параклис по КККР на гр. Пещера
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Община Пещера.

Д-ОБС- 84/14.06.2024г. Даване на съгласие за изработване на проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за изменение на уличната регулация на поземлен имот с идентификатор 61371.501.956 /УПИ I-678/ по КККР на с. Радилово, кв. 52 с поземлен имот с идентификатор 61371.501.2571 /улица с о. т. 221-222/ и поземлен имот с идентификатор 61371.501.1083 /частна общинска собственост/, като от УПИ I-678 се отнемат по регулация за улица 80,68 кв. м., а в същото време се предава допълнителна площ от запад поземлен имот с идентификатор 61371.501.1083 по КККР на с. Радилово с площ от 80 кв. м.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Община Пещера.

Д-ОБС- 81/14.06.2024г. Одобряване на споразумение за сътрудничество между фондация „Тръст за социална алтернатива" и Община Пещера
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Гълъбина Карамитрева – Зам. кмет на Община Пещера

Д-ОБС- 86/14.06.2024г. Информация за работа с еврофондовете за периода м.юли 2023г.-м.юни 2024г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Златка Гемиева
Началник отдел "Анализи, планиране, проекти и обществени поръчки"

Д-ОБС- 87/19.06.2024г.Определяне на представител на Общински съвет-Пещера за участие в комисия, назначена със заповед на Кмета на Община Пещера, която да организира и извърши подготвителни дейности във връзка с ефективно прилагане на нормативната уредба в областта на управлението на отпадъците и определянето на размерите на такса битови отпадъци.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Галина Стоянова Секретар на Община Пещера

 
Дневен ред извънредно съвместно заседание ПК май 2024г. Печат Е-поща
ПК по бюджет и финанси - ПРОЕКТИ НА ДНЕВНИ РЕДОВЕ НА КОМИСИЯТА

Съвместно извънредно заседание на ПК на 30.05.2024г. от 13:30ч.

Продължение...
 
Дневен ред май 2024г. - 21.05.2024 г. 17:30 ч. Печат Е-поща
ПК по бюджет и финанси - ПРОЕКТИ НА ДНЕВНИ РЕДОВЕ НА КОМИСИЯТА

Д-ОБС- 74/15.05.2024г. Приемане на оценка и продажба на Недвижим имот - частна общинска собственост – ПИ с идентификатор 36124.501.477, с. Капитан Димитриево; ПИ с идентификатор 36124.501.478, с. Капитан Димитриево и ПИ с идентификатор 36124.501.480, с. Капитан Димитриево.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, инж. Невена Дялкинова, Гл.експерт „Общинска собственост"

Продължение...
 
« НачалоПредишна12СледващаКрай »

Страница 1 от 2


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069