Неделя, 21 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Общински съвет Комисии

Постоянни и временни комиси на Общинския съвет

Общинският съвет избира от състава на своите съветници постоянни и временни комисии.

Постоянните и временните комисии имат за задача:
1. да проучват потребностите на населението в съответната област и да правят предложения за решаване на проблемите;
2. да подпомагат общинския съвет при подготовката на решения по въпроси, внесени за обсъждане и решаване;
3. да осъществяват контрол за изпълнение на решенията на общинския съвет.ПК по законност, обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление
Общински Съвет - Комисии

Състав - 9 члена

Председател: Ангел Жилев
Членове:
1. Васил Филев
2. Борис Гаджев
3. Кристина Диманина
4. Апостол Мадин
5. Зехра Алиш
6. Стефан Балабанов
7. Николай Пенев
8. Илиян Петров

Пректи / Протоколи / Материали

 
ПК по общинска собственост и европейски програми
Общински Съвет - Комисии

Състав - 9 члена

Председател: Атанас Янев
Членове:
1. Стоян Радин
2. Теодора Илиева
3. Николай Рядков
4. Апостол Мадин
5. Стефан Балабанов
6. Димитър Батаклиев
7. Неделчо Рядков
8. Михаил Фолев

 

Пректи / Протоколи / Материали

 
ПК по здравеопазване и социална политика
Общински Съвет - Комисии

Състав - 9 члена

Председател: Димитър Бакалов
Членове:
1. Ангел Жилев
2. Али Мюмюнов
3. Николай Пенев
4. Кристина Диманина
5. Михаил Фолев
6. Младен Манов
7. Георги Стоилов
8. Валентина Станкова

 

Пректи / Протоколи / Материали

 
ПК по просвета, култура, спорт и туризъм
Общински Съвет - Комисии

Състав - 9 члена

Председател: Али Мюмюнов
Членове:
1. Апостол Мадин
2. Борис Гаджев
3. Николай Рядков
4. Георги Стоилов
5. Младен Манов
6. Валентина Станкова
7. Димитър Батаклиев
8. Михаил Фолев

 

Пректи / Протоколи / Материали

 
ПК по бюджет и финанси
Общински Съвет - Комисии

Състав - 9 члена

Председател: Стоян Радин
Членове:
1. Зехра Алиш
2. Димитър Бакалов
3. Ангел Жилев
4. Атанас Янев
5. Николай Рядков
6. Николай Пенев
7. Неделчо Рядков
8. Илиян Петров

 

Пректи / Протоколи / Материали

 
ПК по териториално и селищно устройство
Общински Съвет - Комисии

Състав - 9 члена

Председател: Кристина Диманина
Членове:
1. Васил Филев
2. Атанас Янев
3. Теодора Илиева
4. Али Мюмюнов
5. Стефан Балабанов
6. Димитър Батаклиев
7. Георги Стоилов
8. Илиян Петров

 

Пректи / Протоколи / Материали

 
ПК по опазване на околната среда, селско и горско стопанство
Общински Съвет - Комисии

Състав - 9 члена

Председател: Теодора Илиева
Членове:
1. Димитър Бакалов
2. Васил Филев
3. Стоян Радин
4. Борис Гаджев
5. Валентина Станкова
6. Зехра Алиш
7. Неделчо Рядков
8. Младен Манов

 

Пректи / Протоколи / Материали

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069