Неделя, 21 Юли 2024
Решения ОбС 2023-2027
РЕШЕНИЕ № 116 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 27.06.2024 год., Протокол № 10

ОТНОСНО: Предложение за безвъзмездно придобиване на правото на собственост върху земя публична държавна собственост, представляваща поземлен имот с номер 56277.501.304 от Областен управител Пазарджик на Община Пещера за изпълнение на нейните функции, както и за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 115 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 27.06.2024 год., Протокол № 10

Относно: Издаване на общинска гаранция за гарантиране на задължения на „ВКС" ЕООД гр. Пещера по Договор за банков кредит

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 114 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 27.06.2024 год., Протокол № 10

Относно: Издаване на общинска гаранция за гарантиране на задължения на „Автобусен транспорт - Пещера" ЕООД гр. Пещера по Договор за банков кредит

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 113 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 27.06.2024 год., Протокол № 10

ОТНОСНО: Определяне на представител на Общинския съвет – Пещера за участие в комисия, назначена със заповед на Кмета на Община Пещера, която да организира и извърши подготвителни дейности във връзка с ефективно прилагане на нормативната уредба в областта на управлението на отпадъците и определянето на размерите на такса битови отпадъци.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 112 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 27.06.2024 год., Протокол № 10

Относно:Даване на съгласие за изработване на проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за изменение на уличната регулация на поземлен имот с идентификатор 61371.501.956 /УПИ I-678/ по КККР на с. Радилово, кв. 52 с поземлен имот с идентификатор 61371.501.2571 /улица с о. т. 221-222/ и поземлен имот с идентификатор 61371.501.1083 /частна общинска собственост/, като от УПИ I-678 се отнемат по регулация за улица 80,68 кв. м., а в същото време се предава допълнителна площ от запад поземлен имот с идентификатор 61371.501.1083 по КККР на с. Радилово с площ от 80 кв. м.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 111 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 27.06.2024 год., Протокол № 10

Относно: Даване на съгласие за изработване на проект ПУП-ПЗ за отреждане на поземлен имот с идентификатор 56277.3.1403 в УПИ-3.1403, За параклис" по КККР на гр. Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 110 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 27.06.2024 год., Протокол № 10

Относно:Намаляване на началната цена и провеждане на нов публичeн търг с явно наддаване за отдаването под наем на терен за зарядна станция за електрически автомобили.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 109 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 27.06.2024 год., Протокол № 10

ОТНОСНО: Включване на СУ „Св. Климент Охридски"- гр. Пещера и ОУ ,,Петко Рачов Славейков" – гр. Пещера в Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2024/2025г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 108 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 27.06.2024 год., Протокол № 10

ОТНОСНО: Одобряване на споразумение за сътрудничество между Фондация „Тръст за социална алтернатива" и Община Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 107 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 27.06.2024 год., Протокол № 10

ОТНОСНО: Информация за работата на Община Пещера с еврофондовете за периода Юли 2023 г. – Юни 2024 г.

Attachments:
Download this file (- Фондове - 2024.docx)- Фондове - 2024.docx[ ]53 Kb
Продължение...
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 1 от 12


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069