Неделя, 21 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Община Пещера
Обща информация
10 години Крепост ПЕРИСТЕРА Печат Е-поща
Община Пещера - Инфо Пещера

peristera programa1

peristera programa2

Споделете в Facebook

 
Географско местоположение на Община Пещера Печат Е-поща
Община Пещера - Инфо Пещера

Община Пещера (17 472 ха) е разположена в Западнородопската част на Осоговско-Родопската зона. В нея попадат части от Бесапарските, Къркарските и Баташките ридове, между които е врязана долината на Стара река и нейните притоци. Град Пещера (н.в. 450 м) се намира в предпланината, на границата с Горнотракийската низина.

По дефилето на река "Стара река" минава пътят, който свързва общината на изток със селата Бяга, Исперихово, Ново село и град Пловдив, на югоизток с град Брацигово, а на запад с градовете Батак, Велинград и Доспат и язовирите "Батак", "Беглика", "Широка поляна", "Доспат".

На 1 км от града в североизточна посока се отделя пътят за областния център, чрез който се осъществява пряка транспортна връзка със селищата от общината - с.Радилово и с.Капитан Димитриево.
Град Пещера се намира на 20 км. от Пазарджик, 40 км от Пловдив и на 125 км от София.

На 16 км от Пещера се намира летовище "Свети Константин", известно със своя благоприятен климат и красива природа. Построените там ски-влекове създават условия за развитие на зимните спортове, а близкият язовир "Батак" - за летен плаж и риболов.

Продължение...
 
История Печат Е-поща
Община Пещера - Инфо Пещера

Град Пещера е селище с твърде стара и интересна история. Най-ранните човешки следи датират от епохата на неолита. В продължение на хилядолетия този край е обитаван от тракийското племе беси, изпитало влиянието на македонци, римляни и византийци.

Възникването на селището в пещерската котловина е станало през втората половина на ІV век пр.н.е. Най-трайно е взаимодействието по-късно на трите етноса: траки, прабългари и славяни. Свидетелство за това са откритите останки в околностите от хилядолетна култура - кюпове с обгорено жито, строителни материали, оръжия, оръдия на труда, монети, накити, култови предмети, саркофази, останки от калдаръмени пътища, мостове, останки от крепостите: "Киево кале" "Перун", "Тъмра", "Св.Никола", "Св.Петка" и др. Няколко са предположенията за името на Пещера, но надделява това от пещерите в околностите.

Продължение...
 
Култура Печат Е-поща
Община Пещера - Инфо Пещера

 

Първото светско българско училище в Пещера е създадено през 1848 година, а читалище "Надежда" - през 1873 година. Изтъкнат възрожденски учител е Спас Зафиров - учител на Иван Вазов, Христо Ботев и Васил Левски.

Читалище "Развитие"

 

Продължение...
 
Образование Печат Е-поща
Община Пещера - Инфо Пещера

            Образователната система на община Пещера се състои от 7 детски заведения и 7 общински, 2 държавни училища и 1 ОДК.

            Изграждането на гражданското общество, развитието на демократичните процеси на съвременния етап открояват като остро актуален проблем съхраняването и обогатяването на традициите, търсенето на иновационни модели за дейността на училището, които оптимизират възможностите му за съществено влияние на неговото най-близко обкръжение.

            Условията на пазарната икономика, демографският проблем, свободният избор и конкуренцията, както и преразпределението на приоритетите в икономическата сфера в общината, налагат нов подход към връзката между общото, професионалното и профилирано образование в училищата на територията на община Пещера.

            Мисията на училището е да подпомогне ученика в свободното му развитие, самоусъвършенствуването на богатството на личността му като го включи в различни видове дейности и типове социални общности и разкрие нови сфери на самоизява. Училището трябва да се утвърди като чувствителен барометър на социалните промени в общината, да бъде катализатор на образователните, социалните и културните процеси, да дава своя собствен принос за устойчиво развитие на местната общност.

            Главната цел на училищата на територията на община Пещера е формиране и развитие на личността чрез изграждане на гъвкава и непрекъснато обновяваща се система от дейности, отличаваща се с богато съдържание, специфични форми на работа, висока адаптивност към индивидуалните и възрастовите възможности на учениците.

 

Продължение...
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069