Неделя, 21 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Община Пещера Стратегически документи Общински програми
Общински програми Печат Е-поща
Община Пещера - Стратегически документи

ПРОГРАМА  ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА 2019 – 2028г.


 

РЕГИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕГИОН ПАЗАРДЖИК (С МОДУЛ ЗА ВСЯКА ОТ ОБЩИНИТЕ ОТ РЕГИОНАЛНАТА СИСТЕМА) ЗА ПЕРИОДА 2021 – 2028 г.


ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА ПРЕЗ 2022г.


 

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА ПРЕЗ 2021г.


 

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА ПРЕЗ 2020г.


 ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА ПРЕЗ 2019г. 


 ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА ПРЕЗ 2018г.


 ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА ПРЕЗ 2017г.


 ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА 2017-2020г.

Програма | План за действие


 Програма за управление на качеството на атмосферния въздух на Община Пещера 2016-2020г.

Програма | План за действие


 Програма за управление на отпадъците на територията на Община Пещера 2016-2020г.

Програма | Окончателен доклад от морфологичен анализ


 КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА - за периода 2013 - 2015 година


ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА ПРЕЗ 2012г.

Приета с Решение № 50 от 31.01.2012г. на Общински съвет – Пещера, допълнена с Решение №129 от 27.04.2012г., Решение № 141 от 31.05.2012г.


 ОБЩИНСКА ПРОГРАМА  ЗА  ЗАКРИЛА  НА  ДЕТЕТО 2011 година

Приета с Решение №701/29.04.2011г. на Общински съвет Пещера

 


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА 2011-2016г.

Приета с Решение №683/28.03.2011г. на Общински съвет Пещера

 


 

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ПЕЩЕРА ЗА  2011 ГОДИНА

Утвърдена със Заповед №339/02.05.2011г. от Кмета на Община Пещера

 


 

Общинска програма за развитие на ромската общност в град Пещера

Приета с Решение №420/02.05.2006г. на Общински съвет Пещера

 


 

Програма за контрол на популацията на скитащи (бездомни) кучета на територията на община Пещера

Приета с Решение №117/27.06.2008г. на Общински съвет Пещера

 


 

Програма за осмисляне на свободното време на учащите

Приета с Решение №177/29.09.2008г. на Общински съвет Пещера

 


 

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2010

Приета с Решение №512/30.04.2010г. на Общински съвет Пещера

 


 

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА за периода 2009 – 2013 година

Приета с Решение № 293/ 27.03.2009г. на Общински съвет Пещера

 


ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2011г.

Приета с решение № 626/29.12.2010 год. на Общински съвет Пещера

 


 

Програма за управление на утайките от пречистване на отпадъчни води в ПСОВ - гр.Пещера и с.Капитан Димитриево - 2010-2015 година

Приета с Решение №427/27.11.2009г. на Общински съвет Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069