Неделя, 21 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Община Пещера Стратегически документи Общински стратегии
Общински стратегии Печат Е-поща
Община Пещера - Стратегически документи

СТРАТЕГИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

2023-2029 Г.

Приета с Решение № 504 от 28.02.2023 год.

На Общински съвет Пещера 

2023-2029 Г.

/ПРОЕКТ/

2011 – 2016 г.

Приета с Решение №8/25.11.2011г. на

Общински съвет Пещера

 
   

   

СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОС

2019 – 2023 г. 2016 – 2019 г.    
       


СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

2016 – 2020г.

Приета с Решение № 104 от 26.05.2016 г.

На Общински съвет Пещера

2011 – 2015 г.

Приета с Решение №702/29.04.2011г.

на Общински съвет Пещера

   
       

СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ

2012 – 2015 г.

Приета с Решение № 49 от 31.01.2012 г.

На Общински съвет Пещера

     
       

Стратегия за превенция на престъпността и намаляване на противообществените прояви и престъпленията, извършени от малолетни и непълнолетни в Община Пещера 2007-2013 г.

Главната цел на Стратегията e превенция на престъпността и намаляване на противообществените прояви и престъпленията, извършени от малолетни и непълнолетни, в съответствие с принципа за най-добрия интерес на детето, включващ както правата така и отговорностите на децата.

Приета с Решение №626/31.05.2007г. на Общински съвет Пещера


ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2008-2018

Приета с Решение №223/28.11.2008г. на Общински съвет Пещера


Стратегия за управление на общинската собственост

Приета с Решение № 289/ 27.03.2009г. на Общински съвет Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069