Неделя, 21 Юли 2024
Вие сте тук: Начало е-Община Вътрешни правила
Вътрешни правила Печат Е-поща
Общинска Администрация - e-Община

Вътрешни правила за създаване, водене, попълване, съхранение и достъп до публичните регистри на Община Пещера

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация в Община Пещера

 Вътрешни правила за организацията на администратиното обслужване в Община Пещера.

Вътрешниправила за приемане и изпращане на документи и съобюения от Община Пещера чрез системата за сигурно електронно връчване /ССЕВ/ на държавна агенция „Електронно управление"

Вътрешни правила за работа в сиистемата за електроннен обмен на съобщенията в Община Пещера

Вътрешни правила за оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в Община Пещера

Вътрешни правила за предоставяне на електронни административни услуги от Община Пещера

Вътрешни правила относно публикуването на информационни масиви и ресурси в портала за отворени данни в отворен формат в Община Пещера

Вътрешни правила за вписване и заличаване в регистър на информационните ресурси в Община Пещера

Вътрешни правила за сигнали и предложения

Вътрешни правила за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите по ЗПКОНПИ

Правила за вътрешно подаване на сигнали за нарушения и последващи действия по тях на Община Пещера

 

 

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069