Неделя, 21 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Община Пещера Справочна информация Местоположение
Географско местоположение на Община Пещера Печат Е-поща
Община Пещера - Инфо Пещера

Община Пещера (17 472 ха) е разположена в Западнородопската част на Осоговско-Родопската зона. В нея попадат части от Бесапарските, Къркарските и Баташките ридове, между които е врязана долината на Стара река и нейните притоци. Град Пещера (н.в. 450 м) се намира в предпланината, на границата с Горнотракийската низина.

По дефилето на река "Стара река" минава пътят, който свързва общината на изток със селата Бяга, Исперихово, Ново село и град Пловдив, на югоизток с град Брацигово, а на запад с градовете Батак, Велинград и Доспат и язовирите "Батак", "Беглика", "Широка поляна", "Доспат".

На 1 км от града в североизточна посока се отделя пътят за областния център, чрез който се осъществява пряка транспортна връзка със селищата от общината - с.Радилово и с.Капитан Димитриево.
Град Пещера се намира на 20 км. от Пазарджик, 40 км от Пловдив и на 125 км от София.

На 16 км от Пещера се намира летовище "Свети Константин", известно със своя благоприятен климат и красива природа. Построените там ски-влекове създават условия за развитие на зимните спортове, а близкият язовир "Батак" - за летен плаж и риболов.

Преобладаващите типове почви в общината са канелено-горски и алувиално-ливадни, което благоприятства развитието на зеленчукопроизводството, овощарството, лозарството, тютюнопроизводството и животновъдството.

От общата територия на Община - Пещера около 40% е заета с гори, което се отразява благоприятно върху екологията и способствува за развитието на дърводобива, дървопреработването и ловния туризъм.

Климат

Климатът в общината е умерен, без резки температурни колебания. Средната надморска височина на град Пещера е 461 м.

Средната годишна температура е 12.6оС. Валежите са сравнително добри - от 670 до 680 л/кв.м. годишно.

Водни ресурси

На територията на общината съществуват осем гравитачни извора с минимален дебит 20 1/8 и максимален дебит 42 1/8, сондажни кладенци с дебит 30 1/8 и един карстов извор с дебит 12 - 30 1/8.

Водните ресурси в Община - Пещера са достатъчни за 100% водоснабдяване на населението, което е осъществено.


 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069