Вторник, 16 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Контакти Връзка с нас Общ. Администрация
Общинска Администрация - Пещера

Телефони за контакт:6-22-03 / 6-22-08 / 6-22-14 / 6-22-31

Телефонен код на гр.Пещера: 0350

 

Име Длъжност Е-поща Телефон Факс
1 Йордан Младенов Кмет на Община Пещера Този адрес на е-поща е защитен от спам-ботове и за да го видите, трябва да ползвате JavaScript 6-22-01 6-41-65
2 Гълъбина Карамитрева Заместник кмет Този адрес на е-поща е защитен от спам-ботове и за да го видите, трябва да ползвате JavaScript вътр.120
3 Елена Рядкова Заместник кмет Този адрес на е-поща е защитен от спам-ботове и за да го видите, трябва да ползвате JavaScript вътр.116
4 Галина Стоянова Секретар Този адрес на е-поща е защитен от спам-ботове и за да го видите, трябва да ползвате JavaScript вътр.125
5 арх. Лазар Ковачев Главен архитект Този адрес на е-поща е защитен от спам-ботове и за да го видите, трябва да ползвате JavaScript вътр.108
6 Сашо Дамянов Служител по сигурността на информацията, ОМП и нередностите Този адрес на е-поща е защитен от спам-ботове и за да го видите, трябва да ползвате JavaScript 6 22 12 вътр.109
7 Росица Иванова Финансов контрольор Този адрес на е-поща е защитен от спам-ботове и за да го видите, трябва да ползвате JavaScript вътр.103
8 Златка Златанова Секретар на Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни Този адрес на е-поща е защитен от спам-ботове и за да го видите, трябва да ползвате JavaScript 6 41 78 вътр.140
9 Албена Делчева Ръководител звено Вътрешен одит Този адрес на е-поща е защитен от спам-ботове и за да го видите, трябва да ползвате JavaScript 6 23 14 вътр.129
10 Христина Дачева Началник отдел "Административно-правно и информационно обслужване" Този адрес на е-поща е защитен от спам-ботове и за да го видите, трябва да ползвате JavaScript вътр.140
11 Райна Колишикова Главен експерт "Гражданска регистрация и административно обслужване" вътр.112
12 Стоян Найденов Главен специалист "Информационно обслужване" Този адрес на е-поща е защитен от спам-ботове и за да го видите, трябва да ползвате JavaScript 6 22 09 вътр.139
13 Петя Миладинова Главен специалист "ЕСГРАОН и многоезични стандартни удостоверения" Този адрес на е-поща е защитен от спам-ботове и за да го видите, трябва да ползвате JavaScript вътр.112
14 Христина Стайкова Главен специалист "Общински съвет" Този адрес на е-поща е защитен от спам-ботове и за да го видите, трябва да ползвате JavaScript 6 22 06 вътр.106
15 Делка Стратева Главен специалист “Административно обслужване” вътр.126
16 Елена Радина Специалист "Гражданско състояние и издаване на многоезични стандартни удостоверения" вътр.112
17 Елена Копрившка Главен специалист Административно обслужване и Електронни административни услуги Този адрес на е-поща е защитен от спам-ботове и за да го видите, трябва да ползвате JavaScript вътр.144
18 Стефка Башкехайова Старши специалист "Информационно обслужване, електронен документо оборот и касиер" Този адрес на е-поща е защитен от спам-ботове и за да го видите, трябва да ползвате JavaScript вътр.144
19 Кръстина Андреева Директор Дирекция “Финанси и човешки ресурси” Този адрес на е-поща е защитен от спам-ботове и за да го видите, трябва да ползвате JavaScript
20 Василка Билбилева Началник отдел "Финанси и човешки ресурси" Този адрес на е-поща е защитен от спам-ботове и за да го видите, трябва да ползвате JavaScript вътр.105
21 Елена Здравкова Главен експерт Човешки ресурси" Този адрес на е-поща е защитен от спам-ботове и за да го видите, трябва да ползвате JavaScript вътр.113
22 Валя Хамамджиева Старши счетоводител Този адрес на е-поща е защитен от спам-ботове и за да го видите, трябва да ползвате JavaScript вътр.114
23 Илияна Грудева Старши счетоводител Този адрес на е-поща е защитен от спам-ботове и за да го видите, трябва да ползвате JavaScript вътр.114
24 Надежда Ганчева Старши счетоводител и касиер Този адрес на е-поща е защитен от спам-ботове и за да го видите, трябва да ползвате JavaScript вътр.114
25 Гергана Стоилова Главен специалист "Човешки ресурси, касиер-временна заетост и подпомагане" Този адрес на е-поща е защитен от спам-ботове и за да го видите, трябва да ползвате JavaScript вътр.138
26 Светла Тахова Началник отдел “Местни приходи” 6 20 44 вътр.146
27 Стефан Семерджиев Главен експерт "Местни приходи и такси, и издаване на удостоверения" вътр.135
28 Анка Домес Главен специалист “Местни приходи” вътр.135
29 Нели Попова Младши експерт "Местни приходи, счетоводство и каса" вътр.136
30 Антоанета Джимова Специалист "Местни приходи и каса" вътр.136
31 инж. Румяна Григорова Директор "Териториално и селищно устройство, общинска собственост" вътр.111
32 инж. Кирил Добрев Главен инженер Този адрес на е-поща е защитен от спам-ботове и за да го видите, трябва да ползвате JavaScript вътр.110
33 Халил Ходжов Старши специалист "Транспортна инфраструктура" Този адрес на е-поща е защитен от спам-ботове и за да го видите, трябва да ползвате JavaScript вътр.127
34 Мария Цурева Главен специалист "Незаконно строитество, определяне на строителна линия, регистър и архив" Този адрес на е-поща е защитен от спам-ботове и за да го видите, трябва да ползвате JavaScript вътр.130
35 Делка Пашова Главен специалист "Териториално и селищно устройство, кадастър и регулация" Този адрес на е-поща е защитен от спам-ботове и за да го видите, трябва да ползвате JavaScript вътр.130
36 Маргарита Танева Главен специалист "Кадастър, регулация, въвеждане на обекти в експлоатация и енергийна ефективност" Този адрес на е-поща е защитен от спам-ботове и за да го видите, трябва да ползвате JavaScript вътр.124
37 Николай Пройчев Старши специалист "Електрически мрежи" Този адрес на е-поща е защитен от спам-ботове и за да го видите, трябва да ползвате JavaScript вътр.127
38 Мария Генчева Главен експерт "Устройствено планиране, инвестиционни проекти, контрол по строителството" Този адрес на е-поща е защитен от спам-ботове и за да го видите, трябва да ползвате JavaScript вътр.110
39 Васка Николицова Главен специалист "Техническо обслужване и електронни административни услуги" Този адрес на е-поща е защитен от спам-ботове и за да го видите, трябва да ползвате JavaScript вътр.142
40 Румяна Мицекулева Специалист "Околна среда" Този адрес на е-поща е защитен от спам-ботове и за да го видите, трябва да ползвате JavaScript вътр.117
41 Румен Бухлев Младши експерт "Селско, горско и водно стопанство, и екология" Този адрес на е-поща е защитен от спам-ботове и за да го видите, трябва да ползвате JavaScript вътр.117
42 Инж. Невена Дялкинова Главен експерт “Общинска собственост” Този адрес на е-поща е защитен от спам-ботове и за да го видите, трябва да ползвате JavaScript вътр.139
43 Димитър Симонов Главен специалист “Общинска собственост, наеми” Този адрес на е-поща е защитен от спам-ботове и за да го видите, трябва да ползвате JavaScript вътр.139
44 Дафинка Лазарова  Главен експерт "Търговска дейност, транспорт, общинска собственост и обезпечаване на публични вземания" Този адрес на е-поща е защитен от спам-ботове и за да го видите, трябва да ползвате JavaScript вътр.139
45 Кристина Лупанова Старши Юрисконсулт Този адрес на е-поща е защитен от спам-ботове и за да го видите, трябва да ползвате JavaScript вътр.119
46 Диана Балканджиева Главен експерт "Образование" Този адрес на е-поща е защитен от спам-ботове и за да го видите, трябва да ползвате JavaScript вътр.145
47 Али Чешмеджиев Главен експерт “Социални дейности и интеграция” Този адрес на е-поща е защитен от спам-ботове и за да го видите, трябва да ползвате JavaScript вътр.104
48 Димитър Павлов Главен експерт "Култура, младежки и религиозни дейности" Този адрес на е-поща е защитен от спам-ботове и за да го видите, трябва да ползвате JavaScript вътр.147
49 Костадин Кехайов Главен специалист "Младежки и спортни политики" Този адрес на е-поща е защитен от спам-ботове и за да го видите, трябва да ползвате JavaScript вътр.147
50 Теодора Бозова Изпълнител "Интеграция и социално включване" Този адрес на е-поща е защитен от спам-ботове и за да го видите, трябва да ползвате JavaScript вътр.104
51 Стоян Йовчев Старши специалист "Домакин" Този адрес на е-поща е защитен от спам-ботове и за да го видите, трябва да ползвате JavaScript вътр.123
52 Златка Гемиева Началник отдел "Европейски фондове и обществин поръчки" Този адрес на е-поща е защитен от спам-ботове и за да го видите, трябва да ползвате JavaScript вътр.118
53 Цветана Семерджиева Юрисконсулт Този адрес на е-поща е защитен от спам-ботове и за да го видите, трябва да ползвате JavaScript вътр.121
54 Йорданка Добринова Главен експерт "Обществени поръчки" Този адрес на е-поща е защитен от спам-ботове и за да го видите, трябва да ползвате JavaScript вътр.119
55 Силвия Връбчева Главен експерт "Европейски фондове" Този адрес на е-поща е защитен от спам-ботове и за да го видите, трябва да ползвате JavaScript вътр.119
56 Весела Хамамджиева Главен експерт "Европейски фондове" Този адрес на е-поща е защитен от спам-ботове и за да го видите, трябва да ползвате JavaScript вътр.118
57 Мария Веселова Изпълнител "Телефонист, архивиране и размножаване на документи" вътр.101
58 Димитър Насков Главен специалист " Редактор на в-к "Родопска искра"" Този адрес на е-поща е защитен от спам-ботове и за да го видите, трябва да ползвате JavaScript вътр.134
59 Любомир Бахнев Изпоълните "Пропуск, поддръжка и огняр" вътр.148
60 Ангел Гюлеметов Специалист " Шофьор, снабдител и връчване на административни актове" вътр.127
61 Георги Христев Специалист "Шофьор, куриер, снабдител" вътр.148
62 Калина Кехайова Изпълнител "хигиенист"


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069